direct naar inhoud van Artikel 4.1.5. Taken regionaal planningsoverleg
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.5. Taken regionaal planningsoverleg

Het regionaal planningsoverleg bevordert in het belang van de regionale ruimtelijke samenhang dat de deelnemers:

  • a. de inhoudelijke voorbereiding van een gemeentelijke of proviciale structuurvisie of van een beheerplan, als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet, op elkaars beleid afstemmen, met inbegrip van de wijze waarop deelnemers de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling willen verwezenlijken;
  • b. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voorbereiding van de nieuwbouw van woningen;
  • c. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voorbereiding van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties en de uitbreiding van bestaande, zodanige terreinen en locaties;
  • d. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voorbereiding van andere stedelijke voorzieningen dan genoemd onder b en c.
  • e. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voorbereiding van infrastructurele voorzieningen;
  • f. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de planologische voorbereiding van landschapsontwikkeling en andere ruimtelijke voorzieningen in het buitengebied;
  • g. elkaar informeren over de voortgang van hiervoor bedoelde voornemens en afspraken;
  • h. een monitoringssysteem opzetten en bijhouden waarin de voortgang van de woningbouw, van de herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties en zonodig van andere ruimtelijke ontwikkelingen van regionaal en provinciaal belang worden bijgehouden.