direct naar inhoud van Artikel 4.1.6. Beschikbaarheid afspraken
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.6. Beschikbaarheid afspraken

De afspraken als bedoeld in artikel 4.1.5 worden op zodanige wijze beschikbaar gesteld dat deze:

  • a. langs elektronische weg door een ieder kunnen worden verkregen op het provinciale en gemeentelijke webadres;
  • b. een toegankelijke en begrijpelijke beschrijving of verbeelding met de daarbij behorende toelichting omvatten.