direct naar inhoud van Artikel 4.1.7. Jaarverslag
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.7. Jaarverslag
  • 1. Ieder regionaal planningsoverleg brengt per kalenderjaar een verslag uit van de resultaten van het gevoerde overleg.
  • 2. Gedeputeerde Staten brengen de verslagen, bedoeld in het eerste lid, ter kennis aan Provinciale Staten.
  • 3. De colleges van burgemeester en wethouders en de dagelijkse besturen van de waterschappen brengen de verslagen, als bedoeld in het eerste lid, ter kennis aan de gemeenteraden en aan de algemene besturen van de waterschappen, telkens voor wat betreft het regionaal planningsoverleg waarin zij vertegenwoordigd zijn.