direct naar inhoud van Artikel 5.1.1. Nadere regels
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.1.1. Nadere regels

Bij de voorbereiding van nadere regels krachtens deze verordening geven Gedeputeerde Staten toepassing aan artikel 4.1, zesde lid, van de wet, met dien verstande dat opmerkingen ter kennis van hen worden gebracht.