direct naar inhoud van Artikel 5.1.2. Wijziging van de begrenzing van gebieden
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.1.2. Wijziging van de begrenzing van gebieden

Onverlet hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden wijzigen indien er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing.