direct naar inhoud van Artikel 5.2.1. Aanvraag om ontheffing
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.2.1. Aanvraag om ontheffing
 • 1. Een ontheffing kan uitsluitend worden aangevraagd door de gemeenteraad dan wel door het college van burgemeester en wethouders en voor zover deze verordening daartoe de grondslag biedt.
 • 2. Een aanvraag om een ontheffing bevat:
  • a. een beschrijving van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden;
  • b. een beschrijving van de redenen waarom de ontheffing wordt gevraagd;
  • c. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd, mede aan de hand van de ter zake geldende ontheffingsregels;
  • d. een of meer verbeeldingen op kaart met een zodanige mate van nauwkeurigheid dat een duidelijk inzicht wordt verkregen van de plaats waarop de ontheffing betrekking heeft.
 • 3. Een ontheffing kan uitsluitend worden verleend vóór de vaststelling van een bestemmingsplan.
 • 4. Gedeputeerde Staten houden bij de beslissing op de aanvraag om ontheffing rekening met de provinciale structuurvisie.