direct naar inhoud van Artikel 5.2.2. Beperkingen en voorschriften
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.2.2. Beperkingen en voorschriften
  • 1. Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing onder beperkingen verlenen en aan een ontheffing voorschriften verbinden voor zover dat nodig is met het oog op het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd.
  • 2. Gedeputeerde Staten kunnen beperkingen waaronder de ontheffing is verleend en voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken. Artikel 5.2.3, leden 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.