direct naar inhoud van Artikel 5.2.4. Toelichting bij een bestemmingsplan
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 5.2.4. Toelichting bij een bestemmingsplan

De toelichting bij een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld na een verleende ontheffing bevat een afschrift van het ontheffingsbesluit, met inbegrip van de door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5.2.2 aan de ontheffing verbonden beperkingen en voorschriften alsmede de in artikel 5.2.1 bedoelde stukken.