direct naar inhoud van Artikel 6.1.1. Verzoek om vergoeding van hogere kosten
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 6.1.1. Verzoek om vergoeding van hogere kosten
  • 1. Het verzoek om vergoeding van hogere kosten als bedoeld in artikel 6.8 van de wet bevat ten minste de volgende gegevens:
    • a. de bepalingen op grond waarvan de gemeente zich voor hogere kosten ziet gesteld;
    • b. de aard en omvang van de kosten;
    • c. de wijze waarop naar het oordeel van burgemeester en wethouders in de kosten tegemoet dient te worden gekomen en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, het bedrag dat naar hun oordeel daarvoor in aanmerking komt.
  • 2. Indien burgemeester en wethouders een advies van deskundigen hebben ingewonnen, gaat het verzoek vergezeld van een afschrift van dat advies.