direct naar inhoud van Artikel 6.1.3. Beslistermijn
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 6.1.3. Beslistermijn

Gedeputeerde Staten besluiten op het verzoek als bedoeld in artikel 6.1.1 uiterlijk vier maanden na ontvangst van het desbetreffende verzoek, of, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.2, eerste lid, binnen negen maanden na de ontvangst van het verzoek.