direct naar inhoud van Artikel 7.1.2. Elektronische beschikbaarstelling en geometrische plaatsbepaling
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 7.1.2. Elektronische beschikbaarstelling en geometrische plaatsbepaling

De artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening zijn van overeenkomstige toepassing op de regeling van Gedeputeerde Staten, vast te stellen op grond van deze verordening.