direct naar inhoud van Artikel 7.1.3. Evaluatie
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 7.1.3. Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens elke bestuursperiode aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.