direct naar inhoud van Aanwijzing 2, t.a.v. de bestemming "Agrarisch" met de aanduiding "Intensieve veehouderij" aan de Krommedijk 27 en 28
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Mill en Sint-Hubert
Status: vastgesteld

Aanwijzing 2, t.a.v. de bestemming "Agrarisch" met de aanduiding "Intensieve veehouderij" aan de Krommedijk 27 en 28

De bestemming 'Agrarisch' met de functieaanduiding intensieve veehouderij' aan de Krommedijk 27 en 28, treedt niet in werking.

Motivering

In onze zienswijze van 20 maart 2012 hebben wij - onder het kopje 'Intensieve veehouderij' - onder meer vermeld dat ter plaatse van de Krommedijk sprake is van een nieuwvestiging door de splitsing van een agrarisch bouwblok voor intensieve veehouderij. Wij achten dit in strijd met artikel 9.3 van de Verordening ruimte.

Hoofdstuk 9 Verordening ruimte – Intensieve veehouderij
Artikel 9.3, lid 1, onder a, van de Verordening ruimte bepaalt dat nieuwvestiging van een intensieve veehouderij niet is toegestaan. Wij constateren dat in het vigerende bestemmingsplan sprake was van een koppeling van beide bouwvlakken waardoor sprake is van één agrarisch bedrijf. In het onderhavige plan is de koppeling vervallen.Wij constateren dan ook dat er sprake is van de planologische nieuwvestiging van een agrarisch bouwblok voor een intensieve veehouderij. Dat sprake zou zijn van een volledig gescheiden bedrijfsvoering, zoals in reactie op onze zienswijze door de gemeente wordt opgemerkt, bevestigt slechts het bovenstaande. De ontkoppeling van het bouwblok betekent de planologische nieuwvestiging van een agrarisch bouwblok aangezien ter plaatse in het vigerend plan geen mogelijkheid is opgenomen voor een zelfstandig bouwblok, zie de begripsbepalingen in de Verordening ruimte (artikel 1.1, onder 59).

De nieuwvestiging door ontkoppeling van het bouwblok is in strijd met artikel 9.3, lid 1 onder a, van de Verordening ruimte.