direct naar inhoud van Inleiding
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Mill en Sint-Hubert
Status: vastgesteld

Inleiding

Op11 juni 2012 hebben wij het besluit van 7 juni 2012 en de 'Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Mill en Sint Hubert' ontvangen. Gelet op de provinciale belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tegen dit plan. De aan dit besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te beschermen, geven wij hieronder weer.