direct naar inhoud van 4. Archeologie
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

4. Archeologie

Het provinciaal belang op het gebied van archeologie is opgenomen op onze cultuurhistorische waardenkaart, 'chw.brabant.nl.'. Hierop is aangegeven welke archeologische gebieden wij waardevol vinden, onder meer ten aanzien van het plangebied van voorliggend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de archeologische monumenten dan wel de te verwachten archeologische monumenten.

De gemeente heeft naar aanleiding van een amendement besloten artikel 26.5.2, lid b en e gewijzigd vast te stellen. Het betreft de bewerkingsdiepte van gronden in gebieden met een hoge- tot middelhoge verwachtingswaarde te vergroten van 30 naar 50 cm. Daardoor worden de vier provinciale archeologische monumenten onvoldoende beschermd. Het betreffen de archeologische monumenten [Burgskens (AMK 5111), Het Goor (AMK-5112), Gastelsche Heide (AMK-5113) en De Vroolijke Jager (AMK-5119) zoals afgebeeld op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (versie 2, in de kaartlaag Archeologische Monumenten Kaart Noord-Brabant en vastgesteld in 2006). Het archeologisch erfgoed kan zich bevinden op een kleinere diepte dan 50 cm. Gelet op voorgaande achten wij artikel 26.5.2, lid b en e in strijd met ons provinciaal belang.