direct naar inhoud van 5. Recreatie en toerisme
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

5. Recreatie en toerisme

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Wij hebben zienswijzen ingediend met betrekking tot de regels in het ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft het toestaan van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten ter plaatse van de aanduidingen 'kampeerterrein' en 'verblijfsrecreatie' binnen de bestemming 'Recreatie' (artikel 14.2.6). De gemeente heeft het bestemmingsplan op dit punt niet aangepast. Wij vinden huisvesting op recreatiecomplexen niet gewenst. Enerzijds staat de regeling toe dat arbeidsmigranten voor een langere periode dan 6 maanden worden gehuisvest (op vakantieparken). Anderzijds verdraagt de regeling zich niet met ons provinciaal belang op het gebied van toerisme en recreatie, waarbij uitgangspunt is om het recreatief-toeristische karakter van de bestaande locaties te waarborgen. Het betreft immers een vorm van (langdurige) huisvesting en niet een vorm van recreatie. Een menging tussen twee zeer van elkaar verschillende gebruikersgroepen kan een negatief effect hebben op de beleving van het toeristisch recreatief product. De regeling is aldus niet in overeenstemming met het provinciale belang, dat zich richt op het weren van niet aan het buitengebied gebonden functies.