direct naar inhoud van Besluit
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 3.8, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Cranendonck, zoals vastgesteld op 8 december 2009, niet in stand blijft voor onder Conclusie genoemde onderdelen.