direct naar inhoud van Conclusie
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra1706bg-0001

Conclusie

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, WRO provinciale belangen worden geschaad. Onder verwijzing naar hetgeen wij hierboven hebben overwogen, is het voor de bescherming van provinciale belangen noodzakelijk dat de volgende delen van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, WRO niet in werking treden:

 • De bestemming 'wonen' aan Kouwbergen ten noorden van nummer 5 en ten zuiden van nummer 2;
 • De bestemming 'wonen' op het adres Ontginningsweg 2a;
 • De aanduiding '2' binnen het agrarisch bouwblok op het adres Ontginningsweg 2 en 4;
 • De artikelen 3.4.6, 4.4.6 en 5.4.4 geheel;
 • De artikelen 3.6.8, 4.6.7 en 5.6.6 geheel;
 • De aanduiding agrarisch bouwvlak aan Randweg-Oost 19;
 • De aanduidingen agrarische bouwvlakken met de aanduiding 'IV', op de percelen: Sterkselseweg 15, De Vinnen 4, Het Laar 2a, De Hoge Weg 5, Bergsestraat 17, Kluisweg 17, Klein Schoterstraat 7, Klein Schoot 39, Bosch 74 en Meemortel t.o. nr. 59;
 • De aanduiding agrarisch bouwvlak aan Groenstraat 16;
 • De aanduidingen agrarisch bouwvlakken op de percelen: Lochterweg 11 en Woutjesdijk (ten zuiden van nr. 8);
 • De aanduiding 'recreatiewoning' binnen de bestemming 'Recreatie' aan een locatie ten oosten van de Strijperdijk (ongenummerd), niet zijnde de locatie van de voormalige, tot recreatieverblijf verbouwde tram);
 • De aanduiding 'recreatiewoning' binnen de bestemming 'Recreatie' aan twee locaties gelegen aan de Groenstraat (ongenummerd);
 • De aanduiding 'mc' binnen de bestemming 'Bos' alsmede artikel 10.2.6 geheel;
 • Artikel 26.5.2, lid b en e;
 • Artikel 14.2.6. geheel.