direct naar inhoud van Besluit
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra0840nijverhei-0001

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 3.8, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro ' Bedrijventerrein Nijverhei 2009' zoals vastgesteld op 11 februari 2010 niet in stand blijft voor onder Conclusie genoemde onderdelen.