direct naar inhoud van Conclusie
vastgesteld
NL.IMRO.9930.ra0840nijverhei-0001

Conclusie

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro provinciale belangen worden geschaad. Onder verwijzing naar hetgeen wij hierboven hebben overwogen, is het voor de bescherming van provinciale belangen noodzakelijk dat de volgende delen van het Besluit bestemmingsplan ex artikel 3.8, lid 4, Wro niet in werking treden:

  • De planregels (vrijstellingsmogelijkheid) voor zover die betrekking hebben op het toestaan van nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijventerrein 'Nijverhei 2009'.