direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Den Bogerd Tilburg
Status: vastgesteld
Plantype: provinciale verordening
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.wijzvr12g0855DBog-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr12g0855DBog-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2012 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan Den Bogerd van de gemeente Tilburg welk plan voorziet in de ontwikkeling van een woonwijk ten noord-oosten van de kern Udenhout, wordt de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur van het populierenbos gelegen in de toekomstige woonwijk en de ecologische hoofdstructuur van een weiland gelegen bij de aan te leggen rondweg ten behoeve van de ontsluiting van deze woonwijk gewijzigd;

2.2 Groenblauwe mantel

ln verband met wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur ten behoeve van het bestemmingsplan Den Bogerd van de gemeente Tilburg wordt nabij de toekomstige woonwijk ten noord-oosten van de kern Udenhout en een weiland gelegen bij de aan te leggen rondweg ten behoeve van de ontsluiting van deze woonwijk de begrenzing gewijzigd van de groenblauwe mantel;

2.3 Agrarisch gebied

ln verband met wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur ten behoeve van het bestemmingsplan Den Bogerd van de gemeente Tilburg wordt nabij de toekomstige woonwijk ten noord-oosten van de kern Udenhout en een weiland gelegen bij de aan te leggen rondweg ten behoeve van de ontsluiting van deze woonwijk de begrenzing gewijzigd van agrarisch gebied.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Den Bogerd Tilburg