direct naar inhoud van 1. Ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1. Ecologische hoofdstructuur

In verband met het bestemmingsplan "Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)" wordt op en nabij het sportpark de begrenzing gewijzigd van de ecologische hoofdstructuur, een en ander zoals digitaal vastgelegd in dit besluit.