direct naar inhoud van 2. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

2. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied

In verband met het bestemmingsplan "Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)" wordt op en nabij het sportpark de begrenzing gewijzigd van het bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied, een en ander zoals digitaal vastgelegd in dit besluit.