direct naar inhoud van 1.1. Inleiding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1.1. Inleiding

De gemeente Oosterhout heeft een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht voor het recreatiecomplex de Warande, waarbij tevens wordt voorzien in de noodzakelijke uitbreiding van het voetbalveld op het westelijk deel van het sportcomplex van voetbalvereniging TSC aan de Warandelaan. Daarbij is een wijziging in de ecologische hoofdstructuur (ehs) voorzien ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte.

Het realiseren van de uitbreiding op basis van genoemd bestemmingsplan brengt een aantasting van de ehs met zich mee en het plan voorziet daarom ook in een toevoeging aan de ecologische hoofdstructuur (ehs) ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte 2012.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het genoemde plan vast te stellen. Het is immers in strijd met de regels voor de ehs.

Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de ehs in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de ehs-grenzen kunnen wijzigen.