direct naar inhoud van 1.4. Raadplegen Verordening ruimte 2012
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1.4. Raadplegen Verordening ruimte 2012

Nu met dit besluit alleen wijzigingen worden aangebracht in de begrenzingen van een aantal legendaeenheden, blijven de regels die zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2012 die in werking is getreden op 1 juni 2012 van toepassing. Om kennis te nemen van deze regels dient dan ook deze verordening te worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het tabblad "Algemene regels overheden".