direct naar inhoud van 1.7. Beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

1.7. Beoordeling

Met het ontwerpbestemmingsplan en het daaraan gekoppelde compensatieplan, wordt voldaan aan de vereisten voor herbegrenzing van de ehs ten behoeve van een kleinschalige ingreep, als bedoeld in artikl 4.9, lid 2, van de Verordening ruimte 2012.

1.7.1. Zienswijzen

Tegen het voorgenomen verzoek om herbegrenzing zijn in het kader van de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Oosterhout geen zienswijzen ingediend.

1.7.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande, zijn wij van oordeel dat met het verzoek om herbegrenzing aan de voorwaarden hiervoor, zoals opgenomen in de regels van de Verordening ruimte 2012, wordt voldaan.