direct naar inhoud van 2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur

2.1.1. Ecologische hoofdstructuur, verwijderd

In verband met de uitbreiding van het voetbalveld zal een klein deel van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur verwijderd'.

2.1.2. Ecologische hoofdstructuur

De gronden met deze aanduiding zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit toegevoegd aan de ehs in de Verordening ruimte. De hier te realiseren natuur dient ter compensatie van de aantasting van de natuur als gevolg van het bestemmingsplan 'Oosterhout-Zuid, Herziening 2 (sportpark de Warande)'. Dit is aangeduid als 'Ecologische hoofstructuur'.