direct naar inhoud van 2.2. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan sportpark de Warande Oosterhout
Status: vastgesteld

2.2. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied

2.2.1. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied

De gronden ter plaatse van de uitbreiding van het voetbalveld zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied als gevolg van de wijzigingen in de ehs. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen.

2.2.2. Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied, verwijderd

De compensatiegronden in het westelijk deel van het plangebied zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit verwijderd uit het bestaand stedelijk gebied als gevolg van de wijzigingen in de ehs. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 'De compensatiegronden in het westelijk deel van het plangebied zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit verwijderd uit het bestaand stedelijk gebied zoals aangewezen in de Verordening ruimte als gevolg van de wijzigingen in de ehs. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen.

.