direct naar inhoud van 3. Agrarisch gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm ip Recreatiepark Beekse Bergen
Status: vastgesteld

3. Agrarisch gebied

In verband met het inpassingsplan Recreatiepark Beekse Bergen te Hilvarenbeek wordt de begrenzing van het agrarisch gebied van de themakaart "Overige agrarische ontwikkelingen en windturbines" gewijzigd waarbij agrarisch gebied wordt verwijderd en toegevoegd zoals opgenomen in het plan;