direct naar inhoud van 1. Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm ip Recreatiepark Beekse Bergen
Status: vastgesteld

1. Wijziging ecologische hoofdstructuur

De wijzigingen in de ehs als gevolg van het inpassingsplan Recreatiepark Beekse Bergen zijn in het digitale plan en de analoge kaart van de wijzigingen met de volgende legendaeenheden opgenomen:

Ecologische hoofdstructuur, verwijderd

Deze gronden zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit in verband met inpassingsplan Recreatiepark Beekse Bergen verwijderd uit de ehs in de Verordening ruimte.

Ecologische hoofdstructuur, toegevoegd

Deze gronden zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit in verband met inpassingsplan Recreatiepark Beekse Bergen toegevoegd aan de ehs in de Verordening ruimte. De hier te realiseren natuur dient ter compensatie van de aantasting van de natuur als gevolg van het genoemde inpassingsplan.

Ecologische hoofdstructuur, te realiseren in het kader van compensatie

Deze gronden maken deel uit van de ehs zoals deze is opgenomen in de geldende Verordening ruimte Noord-Brabant 2011, maar de hier gewenste natuur is in werkelijkheid nog niet aanwezig. De op deze gronden gewenste natuurinrichting wordt nu daadwerkelijk gerealiseerd in het kader van de compensatie voor de natuuraantasting door het inpassingsplan Recreatiepark Beekse Bergen.