direct naar inhoud van Korte beschrijving van het (inpassings-)plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm ip Recreatiepark Beekse Bergen
Status: vastgesteld

Korte beschrijving van het (inpassings-)plan

Het inpassingsplan Beekse Bergen maakt een uitbreiding van de Beekse Bergen mogelijk ten behoeve van de realisering van een Safariresort (ca. 425 lodges) en een verblijf voor Afrikaanse savannedieren en tevens ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen bij bepaalde onderdelen van het park.

Door de realisatie van het uitbreidingsplan zal ehs verloren gaan. Deze aantasting van de ehs zal worden gecompenseerd conform de regelgeving in de Verordening ruimte. Dit betekent dat in totaal 37,3 ha compensatie moet plaatsvinden (incl. kwaliteitstoeslag van 2/3 omdat het bos van gemiddeld 60 jaar oud betreft). Hieraan wordt ruimschoots invulling gegeven (39,5 ha). Er worden ook diverse mitigerende maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is de inrichting van een zogenaamde "ecologische zone" in de zuidelijke bosrand: een zone met verhoogde natuurwaarden die een belangrijk onderdeel kan vormen in de verbinding van nabijgelegen bos- en natuurgebieden. Tevens zal een deel van de het bestaande SafariCamp, dat al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw een recreatieve bestemming heeft, getransformeerd worden naar natuurgebied (ca. 7ha).

Getracht is om geschikte locaties voor de compensatieopgave in de nabijheid van de Beekse Bergen te vinden om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de provinciale compensatieregel om "compensatie bij voorkeur te laten plaatsvinden aansluitend aan of nabij het aangetaste gebied". Voor een klein deel van de compensatieverplichting is het gelukt om deze aansluitend aan de Beekse Bergen (6 ha) te laten plaatsvinden, onder meer omdat initiatiefnemer nog een extra (eigen) perceel van 2,2ha voor de ontwikkeling van bos te beschikking heeft gesteld.
Het grootste deel van de compensatieverplichting (26,4 ha) zal plaatsvinden op percelen in de nabijheid van landgoed Rozephoeve waardoor hier een robuuster, aaneengesloten ehs gebied ontstaat. Hiermee wordt overigens ook voldaan aan de Verordening ruimte waarin wordt gesteld dat ook op afstand compensatie kan plaatsvinden indien hiermee een robuustere structuur van natuur kan worden gerealiseerd. De rest van de compensatieverplichting vindt plaats op de Reeshof, Tilburg (4,9 ha) en het Nestven, Hilvarenbeek (2,2ha). Daarnaast heeft initiatiefnemer nog een fonds van 500.000 euro gecreƫerd waaruit op termijn de aankoop van gronden in de omgeving van Beekse Bergen gefinancierd kan worden met het doel extra ehs te realiseren nabij de Beekse Bergen.