direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g1671KwNrd-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

ln verband met het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk, herziening De Kouwe Noord Bredeweg ong. 13 woningen Geffen wordt aan de noordkant van de Kouwe Noord te Geffen het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling uitgebreid.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Kouwe Noord Bredeweg Geffen, Maasdonk