direct naar inhoud van 1. Ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

1. Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan 'Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex)' te Tilburg wordt de begrenzing gewijzigd van de ecologische hoofdstructuur:

  • ten noorden van de Bredaseweg binnen het plangebied
  • ten zuid-oosten van het plangebied en aan de zuidzijde van de Bredaseweg (landgoed Prinsenhoef)
  • zuidoostelijk van Tilburg, ten zuiden van de A58 (landgoed Leijkant),

e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit ;