direct naar inhoud van 2. Groenblauwe mantel
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

2. Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) wordt de begrenzing gewijzigd van de groenblauwe mantel:

  • ten noorden van de Bredaseweg binnen het plangebied
  • ten zuid-oosten van het plangebied en aan de zuidzijde van de Bredaseweg (landgoed Prinsenhoef)
  • zuid-oostelijk van Tilburg, ten zuiden van de A58 (landgoed Leijkant),

e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit.