direct naar inhoud van 3. Agrarisch gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

3. Agrarisch gebied

ln verband met het bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) wordt de begrenzing gewijzigd van agrarisch gebied ten noorden van de Bredaseweg binnen het plangebied.