direct naar inhoud van 1.5. Procedure van deze herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

1.5. Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 4.6 van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de wijziging van de begrenzing van de ehs. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-grenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) heeft van 24 december 2012 tot en met 4 februari 2013 ter inzage gelegen, samen met het voornemen om ons te verzoeken de ehs-grenzen voor de plan aan te passen.