direct naar inhoud van 1.6. Beschrijving van het plan
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

1.6. Beschrijving van het plan

De herziening van het bestemmingsplan strekt ertoe om de herontwikkeling van het tophockeycomplex aan de Bredaseweg te Tilburg tot een accommodatie voor topsport mogelijk te maken. Aanleiding voor de ontwikkeling is de fusie van twee Tilburgse hockeyclubs, te weten TMHC Forward en TMHC Tilburg. De provincie heeft voor de ontwikkeling van dit complex inmiddels een subsidie toegekend voor de ontwikkeling van topsport vanuit de Agenda van Brabant.

Het plan voorziet in de aanleg van 7 hockeyvelden, 2 miniveldjes, 12 jeu de boulesbanen, clubhuis en terras, tribunes, maaiveldparkeren, hergebruik van twee woningen ten behoeve van dienstverlening en/of naschoolse opvang, verbreding fietsoversteek, het verleggen van een fietspad en het verplaatsen van een watergang.