direct naar inhoud van 2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

2.1. Wijziging ecologische hoofdstructuur

2.1.1. Verwijderde ecologische hoofdstructuur

In verband met de realisatie van het tophockeycomplex aan de Bredaseweg zullen delen van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Verwijderde ecologische hoofdstructuur'.

2.1.2. Toegevoegde ecologische hoofdstructuur

Er vindt compensatie plaats in de vorm van het realiseren van nieuwe natuur op percelen die daartoe worden toegevoegd aan de ehs. Het betreft 0,43 ha aan de zuidrand van het vigerende bestemmingsplan 'Landgoed Prinsenhoef' en 1,05 ha aan de zuid-oostkant van het plangebied van het vigerende wijzigingsplan 'Landgoed Leijkant'.
Dit is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur'.

2.1.3. In het kader van natuurcompensatie te realiseren ecologische hoofdstructuur

Ter compensatie van de natuur die vervalt, wordt natuur versterkt en gerealiseerd binnen het plangebied van het bestemmingsplan 'Landgoederenzone Bredaseweg, 1e herziening (tophockeycomplex) op plaatsen die al behoren tot de ecologische hoofdstructuur.
Dit is aangeduid als 'In het kader van natuurcompensatie te realiseren ecologische hoofdstructuur'.