direct naar inhoud van 2.2. Wijziging groenblauwe mantel
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

2.2. Wijziging groenblauwe mantel

Als gevolg van de wijzigingen in de ecologische hoofdstructuur (ehs) treden er ook wijzigingen op in de groenblauwe mantel: de aanduiding groenblauwe mantel is verwijderd van gronden die bij dit wijzigingsbesluit als ehs worden aangewezen en toegekend aan gronden die met dit wijzigingsbesluit uit de ehs worden verwijderd . Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf '1.3 . Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.