direct naar inhoud van 2.3. Wijziging agrarisch gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Tophockeycomplex Tilburg
Status: vastgesteld

2.3. Wijziging agrarisch gebied

Als gevolg van de wijzigingen in de ecologische hoofdstructuur (ehs) treden er ook wijzigingen op in agrarisch gebied: de aanduiding agrarisch gebied is verwijderd van gronden die bij dit wijzigingsbesluit als ehs worden aangewezen en toegekend aan gronden die met dit wijzigingsbesluit uit de ehs worden verwijderd . Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf '1.3 . Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.