direct naar inhoud van Basis reactieve aanwijzing
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Maasdonk 2012
Status: vastgesteld

Basis reactieve aanwijzing

De reactieve aanwijzing is gericht tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het opstellen van het digitale plan voor deze reactieve aanwijzing hebben wij echter niet de beschikking over het authentieke plan zoals vastgesteld door de gemeenteraad omdat dit pas later via ro-online ter beschikking komt. Verwijzingen naar tekst zijn ook gebaseerd op de nummering in ons ter beschikking staande gegevens, zoals het ontwerpplan en de stukken behorend bij het raadsvoorstel op de gemeentelijke site en de ambtelijk toegezonden vastgestelde planregels en nog niet op de definitieve authentieke versie van het plan.

Verwijzing naar regels bestemmingsplan
Uit de tekst van de aanwijzing in combinatie met de motivering blijkt steeds waarop de aanwijzing ziet. Omdat het niet uitgesloten is dat later bij de beschikbaarstelling van het authentieke plan blijkt dat de door ons opgenomen referentie bij de vaststelling toch nog vernummerd of anders aangeduid is, hebben wij in de aanwijzing zelf alleen de strekking van de aanwijzing opgenomen.

Ter informatie hebben wij in de motivering wel de verwijzing naar een artikellid opgenomen, waarbij dit is gebaseerd op de nummering van de regels zoals deze in het ontwerpplan, de stukken op de gemeentelijke site en het ons ambtelijk ter beschikking gestelde exemplaar van het vastgestelde plan te vinden is.

Het is uiteindelijk aan de gemeente om de reactieve aanwijzing op een juiste manier bij beoordeling van verzoeken om bijvoorbeeld omgevingsvergunning te betrekken.