direct naar inhoud van 1. Ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

1. Ecologische hoofdstructuur

ln verband met het bestemmingsplan “Erica” te Oirschot wordt nabij de weg Erica de begrenzing gewijzigd van ecologische hoofdstructuur, e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit;