direct naar inhoud van 2. Groenblauwe mantel
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

2. Groenblauwe mantel

ln verband met het bestemmingsplan “Erica” te Oirschot wordt nabij de weg Erica de begrenzing gewijzigd van de groenblauwe mantel, e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit;