direct naar inhoud van 3. Agrarisch gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

3. Agrarisch gebied

ln verband met het bestemmingsplan “Erica” te Oirschot wordt in het bestemmingsplan "Erica" de begrenzing gewijzigd van agrarisch gebied, e.e.a. zoals digitaal vastgelegd in dit besluit;