direct naar inhoud van Inleiding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

Inleiding

De gemeente Oirschot heeft een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht voor de weg 'Erica'. Daarbij is een wijziging in de ecologische hoofdstructuur (ehs) voorzien ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het genoemde bestemmingsplan vast te stellen. Het is immers in strijd met de regels voor de ehs.

Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de ehs in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de ehs-grenzen kunnen wijzigen.