direct naar inhoud van Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan Erica, Oirschot
Status: vastgesteld

Wijziging ecologische hoofdstructuur

Ecologische hoofdstructuur, verwijderd

In verband met de herstructurering van de weg Erica met de aanleg van opstelstroken voor afslaand verkeer en de aanleg van een fietspad, zullen delen van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur, verwijderd'.

Ecologische hoofdstructuur, toegevoegd

Ter compensatie van de natuur die vervalt, wordt er nieuwe natuur aangelegd op een perceel aan De Ryt (ten noorden van rijksweg A58) in de gemeente Oirschot dat nog geen deel uitmaakt van de ehs in Oirschot. De locatie is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur, toegevoegd'.

Ecologische hoofdstructuur (te realiseren in het kader van compensatie)

Er vindt compensatie plaats in de vorm van het realiseren van nieuwe natuur op percelen die gerekend worden tot de ehs, maar waar nog geen sprake is van bestaande natuur. Het betreft een perceel aan de Brinksdijk, aansluitend aan gebied de Kampina. Met de compensatie komt de hier gewenste natuur daadwerkelijk tot stand. De locatie is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur (te realiseren in het kader van compensatie)'.