direct naar inhoud van Regels
Plan: Wijziging verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6
Status: vastgesteld
Plantype: provinciale verordening
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.wijzvr12intr96-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 wijzigingsverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr12intr96-va01, met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2012 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Intrekking artikel 9.6

Artikel 9.6 wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van 15 november 2013.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6