direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Wijziging verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6
Status: vastgesteld
Plantype: provinciale verordening
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.wijzvr12intr96-va01

Toelichting

Provinciale Staten hebben op 20 september 2013 besloten dat zij een provinciale verordening voorbereiden overeenkomstig artikel 4.1 vijfde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het voorbereidingsbesluit 'zorgvuldige veehouderij' is met ingang van 21 september 2013 in werking. Onderdeel van de besluitvorming in Provinciale staten was om ook de geiten en schapenhouderijen onder de werking van dit voorbereidingsbesluit te laten vallen. Inhoudende dat de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen komt te vervallen, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij.

Het perspectief van de zorgvuldige veehouderij wordt breed in Brabant gedragen onder alle betrokkenen bij de veehouderij. Ondernemers die al een stap willen nemen op weg naar de zorgvuldige veehouderij, worden niet beperkt door het voorbereidingsbesluit. Dit past binnen de afspraken van het Brabantberaad om koplopers in de sector te belonen.