direct naar inhoud van Artikel I Begripsbepaling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

Artikel I Begripsbepaling