direct naar inhoud van 2. Zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Kern Drimmelen
Status: vastgesteld

2. Zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen

ln verband met het bestemmingsplan “Kern Drimmelen” te Drimmelen wordt nabij de wegen Biesboschweg, Havenkade en Marinaweg, de begrenzing gewijzigd van zoekgebied voor 'behoud en herstel van watersystemen'.